Dyletswydd o ran Bioamrywiaeth a Gwydnwch Systemau Eco – cynllun ac adroddiad 2021 - Adroddiad o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Rhan 1 – Adran 6